Wie zijn wij?

Mijn naam is Ingrid Drost, Wijkverpleegkundige niveau 6, BIG geregistreerd. 

Sinds juli 2021 zelfstandig onafhankelijk indicerend wijkverpleegkundige.

Achtergrond

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt in diverse sectoren en functies, kreeg ik bijna drie jaar geleden de gelegenheid om als medisch adviseur bij een grote zorgverzekeraar te gaan werken.

In dit  werk ontdekte ik dat er een kloof is tussen de  (indicerende) wijkverpleging en de zorgverzekeraars. Terwijl beiden hard nodig zijn om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.  De zorgverzekeraar, de indicerend wijkverpleegkundige, de Nederlandse belastingbetaler en de zorgvrager hebben samen 1 gemeenschappelijk doel namelijk:  De juiste zorg, bij de juiste zorgvrager tegen het juiste tarief, om zo de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die zorg behoeft ook in de toekomst. 

Motivatie

Omdat ik als indicerend wijkverpleegkundige maar ook als wijkverpleegkundig beoordelaar werkzaam ben geweest, weet ik waar de zorgvrager, de wijkverpleegkundige maar ook de zorgverzekeraar mee worstelt.  Enerzijds spelen de belangen van de zorgvrager en de mantelzorgers mee. Mantelzorg is zwaar en soms ook lastig te combineren met het eigen werk en leven van de mantelzorger. Anderzijds moet deze zorg wel bekostigd worden.  Hiertussen loopt een dunne maar ook breekbare lijn waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden om zorg in de toekomst te kunnen blijven geven. 

Kwaliteit

Door mijn achtergrond ben ik goed in staat om mijn kennis en expertise in te zetten om zo tot een goede inschatting maken van de zorg die nodig is, hoe er ingezet kan worden op zelfredzaamheid en hoe ik de verantwoording en onderbouwing moet vormgeven om de zorgverzekeraar juist dat te geven wat hij nodig heeft om te komen tot een positief besluit. De toekenning van de Zvw-pgb of indicatie.