Hoe lang duurt het voor ik mijn indicatie in handen heb? 

Wij nemen binnen 1 werkdag na uw aanmelding telefonisch contact met u op.

In dit gesprek zullen wij u vragen om toe te lichten waarom u de aanvraag wilt doen en te bepalen of een indicatiestelling zinvol is.

Als dit het geval is, maken wij op zeer korte termijn een afspraak met u, en komen wij bij u op huisbezoek.

Wij streven ernaar om de indicatiestelling binnen een week beschikbaar te kunnen stellen. 

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een pgb?

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een pgb. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking. 

Of de pgb vergoed wordt vanuit de Wlz of de Zvw is afhankelijk van de voorwaarden. Uw wijkverpleegkundige kan u hierover informeren en verwijzen naar de juiste informatie om te komen tot een weloverwogen besluit. 

Wie mag ik voor de zorg inhuren? 

Als u een toekenning heeft Zvw-pgb heeft van uw zorgverzekeraar, kunt u uw eigen zorgverleners kiezen. Mensen met de juiste opleiding en ervaring, passend bij uw en uw persoonlijke situatie. Dit kunnen familie, uw partner, buren zijn of mensen die u bereid heeft gevonden de zorg aan u te leveren. 

Raadpleeg voor meer informatie de site of de klantenservice van uw zorgverzekeraar. 

Wat is formele en informele zorg? 

Een formele zorgverlener is een zorgprofessional die:

  • Een BIG-registratie heeft.
  • Staat ingeschreven in het AGB register.
  • En staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Een informele zorgverlener is een zorgverlener die: : 

  • Uw  partner, familielid of kennis is.
  • En/of geen BIG registratie heeft.
  • En/of geen diploma als zorgverlener kan overleggen. 
  • En/of geen een inschrijving ( als zorgverlener) heeft bij de Kamer van Koophandel.
  • En/of geen AGB code kan overleggen. 

 

Waar kan ik informatie vinden over de Zvw-pgb en Wlz? 

Meer informatie over de Zvw-pgb kunt onder andere vinden op:

www.persaldo.nl

www.hetjuisteloket.nl

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor wijkverpleging - Zorgwijzer

Een Persoonsgebonden budget aanvragen | Persoonsgebonden budget | SVB

www.CIZ.nl