Tarieven

Wij hanteren voor de indicatiestellingen en adviezen aan particulieren een tarief van 90 euro per uur inclusief reistijd (maximaal 30 minuten) en onkostenvergoeding, waarbij de volgende normering is opgebouwd:

 • Het huisbezoek Zvw-pgb duurt gemiddeld 1.5 uur. Bij een machtiging is dit ongeveer 1 uur.
 • Het opstellen van een anamnese (uw situatieschets) en indicatie (zorgplan) duurt gemiddeld tussen de 2 en 5 uur.  Dit is mede afhankelijk van de aangeleverde documentatie/onderbouwing en de complexiteit van de zorgvraag.
 • Meerwerk onder andere als:
  • Verslaglegging niet aanwezig is.
  • Verslaglegging opgevraagd moet worden door de indicatiesteller.
  • Verslaglegging later wordt aangeleverd en verwerkt in de indicatietelling.
  • Er een onafhankelijke tolk moet worden ingezet en de afspraak daarom komt te vervallen of moet worden verplaatst.

 

 

Tijdens de telefonische intake zal de medewerker u mededelen of u van bovenstaande pakketten gebruik kunt maken. Indien dit niet mogelijk is of er veel meerwerk is, zal het bovengenoemde uurtarief gelden. 

 

Indien de aanvraag een Wlz aanvraag betreft zal het uurtarief van 90 euro per daadwerkelijk gewerkt uur gelden. Het is mogelijk dit op aanvraag te offreren.