Particulieren

Indien u een persoonsgebonden budget wilt aanvragen heeft u een indicatiestelling nodig opgesteld door een indicerend wijkverpleegkundige.

Om in aanmerking te komen voor en Zvw-pgb, moet u voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden: 

  • De aangevraagde zorg betreft zorg zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden. 
  • U  maakt aantoonbaar dat u werkt aan uw zelfredzaamheid en dat de zorg die u aanvraagt ook zorg is die u nodig heeft.
  • Voor ondersteuning en om dit te toetsen kunt u voor u een aanvraag Zvw-pgb doet een ergo en fysiotherapeut in consult vragen. Zij kunnen u helpen om uw zelfredzaamheid te optimaliseren.

De stappen van het indicatieproces

Het huisbezoek.

De indicerend wijkverpleegkundige komt bij u op huisbezoek. Zij zal u vragen stellen over uw woonsituatie, uw netwerk, uw zorgvraag, uw zorgbehoefte, wie de zorg gaat invullen, of u in staat bent een ( financiële) administratie te voeren  en wat u heeft gedaan om de zorg op een andere manier te realiseren.

De indicatiestelling

De wijkverpleegkundige schrijft na dit huisbezoek een Zvw-pgb ( of machtigings-) indicatie. Deze indicatie zal voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het normenkader van de VenVN en de geldende voorwaarden gesteld door uw zorgverzekeraar.

Het kan zo zijn dat uw zorgzwaarte dermate is dat de wijkverpleegkundige van mening is dat u niet voor een Zvw- indicatie in aanmerking komt maar voor een Wlz indicatie. De wijkverpleegkundige zal u hierover direct informeren. 

Levering en Betaling

Als de indicatie geschreven is, ontvangt u een factuur. Na het voldoen van de factuur zal de indicerend wijkverpleegkundige u de het verpleegkundig deel van de aanvraag, de anamnese en het zorgplan toesturen. Dit kan via de post, via beveiligde mail. Indien u in de nabije omgeving van Veenendaal woont, kan de indicatie ook persoonlijk worden aangeleverd.

Afwijkingen

De onafhankelijke indicatie kan afwijken van uw oude indicatie. Deze kan hoger of lager zijn dan u beoogt of gehoopt had. De afwijking kan verschillende oorzaken hebben waaronder de veranderende wet- en regelgeving, de veranderende zorgvraag, uw inzet op zelfredzaamheid.

Het aanleveren van uw indicatie aan de zorgverzekeraar

U stuurt de aanvraag Zvw-pgb deel 1 en deel 2, de gevraagde documenten zoals verslaglegging behandelaren op naar uw zorgverzekeraar. Dit kan digitaal of per post.

Verantwoordelijkheid

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw indicatie. Daarom is het ook belangrijk dat u uw indicatie goed leest en controleert op eventuele fouten of onjuistheden.  U stuurt de indicatie en anamnese zelf in naar uw zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar nog vragen heeft zal deze mogelijk contact opnemen met de indicatiesteller om dit te bespreken of te vragen om een aanvulling. Dit hoort bij de indicatiestelling.

De zorgverzekeraar geeft u een (gedeeltelijke) toekenning of een afwijzing

De zorgverzekeraars controleren de aanvragen Zvw-pgb. Dit heeft te maken met het beheersbaar maken en houden van de zorg. De zorg die geleverd wordt moet recht- en doelmatig zijn.  Tussen de verschillende verzekeraars zitten verschillen ten aanzien van de beoordeling van de indicatiestelling. De zorgverzekeraar kan u indicatie toekennen. Dit betekent dat dat indicatie zoals deze door de wijkverpleegkundige is gesteld volledig wordt toegekend. De zorgverzekeraar kan ook tot het oordeel komen dat de indicatie wordt afgewezen. Dit zal de zorgverzekeraar dan ook toelichten in de brief die u ontvangt. In sommige gevallen kent de zorgverzekeraar delen van de aanvraag wel toe en delen niet. Dit kan alleen in overleg met de indicatiesteller.

Aanvullingen en herstelwerk

Wat de zorgverzekeraar besluit valt niet onder de verantwoordelijkheden van de indicerend wijkverpleegkundige.

Indien de zorgverzekeraar besluit uw indicatie niet toe te kennen omdat zij bijvoorbeeld meer informatie nodig hebben of  omdat niet alle stukken volledig zijn aangeleverd, kunt u dit veelal zelf herstellen en of aanvullen. Als er sprake is van het herschrijven of her-indiceren en deze aanpassing duurt langer dan 30 minuten zullen wij meerwerk op uw indicatie in rekening moeten brengen.