Indicatiestelling  door HBO verpleegkundige voor organisaties

Het indiceren van Zvw-pgb en Wlz is voor veel zorginstellingen een tijdrovende en ingewikkelde klus.

Van de wijkverpleegkundige wordt verwacht dat zij binnen één tot anderhalf uur kan inventariseren wat de voor haar onbekende zorgvrager nodig heeft en dit om te zetten in een valide steekhoudende Zvw-pgb. of Wlz indicatie. Ook moet de client in dit geval op maat voorzien worden van accurate voorlichting. Rechten, plichten, eigen bijdrage, voorwaarden voor bijvoorbeeld de administratie bij een pgb etc. 

De indicatiestelling bij een onbekende cliënt

De wijkverpleegkundige gaat voor een Zvw-pgb, Zvw of Wlz indicatie op bezoek bij een cliënt die zij en haar team niet gaan verplegen en of verzorgen. De cliënt en de indicerend wijkverpleegkundige moeten tot een juiste indicatiestelling komen in een korte tijd. Als er aanvullende informatie moet worden opgevraagd of er delen van de indicatiestelling toch nog verheldering nodig heeft, kost dit de wijkverpleegkundige en uw instelling veel tijd.

De wijkverpleegkundige en de veranderende wet en regelgeving 

Voor wijkverpleegkundigen komt de indicatiestelling Zvw of Wlz (pgb)  indicatie stelling veelal te weinig voor om zich goed in de veranderde wet- en regelgeving te  kunnen verdiepen. Dit zorgt ervoor dat indicatiestellingen door wijkverpleegkundigen  af kunnen wijken van wat de zorgverzekeraar of het zorgkantoor vraagt van wijkverpleegkundigen. Hierdoor komen er extra vragen van de zorgverzekeraar en dit maakt de Wlz of Zvw indicatiestelling  zeer arbeidsintensief. Een Zvw-pgb aanvraag met extra werk kost de organisatie al snel meer dan 5 effectieve uren. Sommige indicaties zijn zo complex en uitgebreid dat dit kan oplopen tot wel 15 effectieve uren. Meestal heeft de wijkverpleegkundige deze tijd niet, maar wordt deze wel geëist door zowel de zorgvrager/klant als door de zorgverzekeraar in kwestie. 

De Zvw-pgb, Wlz (pgb) en de VVT-instellingen

Als zorgorganisatie kan het zijn dat een indicatiestelling uitloopt op een afwijzing.  Het herzien van de indicatie, het achterhalen en aanleveren van aanvullende informatie is zeer tijdrovend. Dit kan leiden tot een een afwijzing en soms zelfs tot een klacht.

Het indiceren van zorg in de eigen omgeving verleend door Zzp zorgverleners of mantelzorgers, moet voldoen aan eisen waarvan de wijkverpleegkundigen niet altijd op de hoogte zijn.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij willen organisaties graag ontlasten door tegen een vast tarief per Zvw-pgb indicatie deze van A tot Z van u over te nemen.

Wij kunnen in onderaannemerschap of zelfstandig uw Zvw en Wlz indicaties van u overnemen. Wij houden rekening met uw wensen en uw format. 

Heeft u interesse in het ontzorgen van de wijkverpleegkundigen binnen uw organisatie, neemt u dan contact met ons op, dit kan door het invullen van het contactformulier of door te bellen met  telefoonnummer 06 83 65 87 34.