Missie en Visie

Missie 

In het kader van de participatiewetgeving die in 2015 inging, wordt er van de burgers en van de indicerend wijkverpleegkundigen verwacht dat "men naar kunnen deelneemt en bijdraagt aan de maatschappij". Hierbij komt de verantwoordelijkheid voor de zorg ook steeds meer bij de mensen zelf te liggen. 

Wij  gaan voor eerlijke zorg, waarbij u de zorg krijgt die u nodig heeft,  zorg dicht bij de mensen. Zorg die door de eigen omgeving georganiseerd kan en gaat worden voor een eerlijke prijs.

Zodat ook onze kinderen straks nog zorg krijgen wanneer ze dit nodig hebben. 

 

Visie

De zorg toekomstbestendig maken en houden.

Dit doen wij door:

  • Goed op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving.
  • Deze wet- en regelgeving  toe te passen in het indicatieproces.
  • Het proces efficiënt, effectief en doelgericht inzetten met als beoogt resultaat een toekenbare indicatie. 
  • De zorgvragen te voorzien van goed advies en eventueel wegwijs te maken in het Nederlandse zorglandschap. 
  • De wijkverpleegkundigen en VVT instellingen te ontzorgen door de (complexe) Zvw-pgb indicaties over te nemen van de wijkverpleegkundige.