Hoe verloopt een aanvraag Zvw-pgb

U vult het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op om een afspraak voor een huisbezoek in te plannen.  Binnen 5 werkdagen na het huisbezoek ontvangt u de factuur.  Na de betaling zal de indicatie op de met u afgesproken wijze aan u worden aangeboden.  Dit kan digitaal, per post of binnen een straal van 20 km van Veenendaal bezorgd worden. 

Het huisbezoek door de indicerend wijkverpleegkundige 

De indicerend wijkverpleegkundige komt bij u op huisbezoek. Zij zal u vragen stellen over uw woonsituatie, uw netwerk, uw zorgvraag, uw zorgbehoefte, wie de zorg gaat invullen, of u in staat bent een ( financiële) administratie te voeren  en wat u heeft gedaan om de zorg op een andere manier te realiseren.

De indicatiestelling

De wijkverpleegkundige schrijft  indien u in aanmerking komt voor zorg, na dit huisbezoek een Zvw-pgb ( of machtigings-)  indicatie. Deze indicatie zal voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het normenkader van de VenVn en de geldende voorwaarden gesteld door uw zorgverzekeraar.

Als de indicatie geschreven is, ontvangt u een factuur. Na het voldoen van de factuur zal de indicerend wijkverpleegkundige u de indicatie en de uitgebreide anamnese toesturen. Dit kan via de post, via beveiligde mail. Indien u in de nabije omgeving van Veenendaal woont, kan de indicatie ook persoonlijk worden aangeleverd.

Afwijkingen

De onafhankelijke indicatie kan afwijken van uw oude indicatie. Deze kan hoger of lager zijn dan u beoogt of gehoopt had. De afwijking kan verschillende oorzaken hebben waaronder de veranderende wet- en regelgeving, de veranderende zorgvraag, uw inzet op zelfredzaamheid.

Het aanleveren van uw indicatie aan de zorgverzekeraar

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw indicatie. Daarom is het ook belangrijk dat u uw indicatie goed leest en controleert op eventuele fouten of onjuistheden.  U stuurt de indicatie en anamnese, uw eigen aanvraag en de aanvullende informatie zelf in naar uw zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar nog vragen heeft zal deze mogelijk contact opnemen met de indicatiesteller om dit te bespreken of te vragen om een aanvulling. Dit hoort bij de indicatiestelling. Natuurlijk is het mogelijk indien u niet computervaardig bent dat wij u hierin ondersteunen.

De zorgverzekeraar

De zorgverzekeraars controleert uw aanvraag Zvw-pgb. 

De zorgverzekeraar kan uw indicatie;

  • Toekennen.

Dit zorgverzekeraar kent indicatie zoals deze door de wijkverpleegkundige is gesteld volledig toe.

  • Afwijzen.

Dit zal de zorgverzekeraar dan ook toelichten in de brief die u ontvangt.

  • Gedeeltelijk toekennen. 

De zorgverzekeraar kent delen van de aanvraag wel toe en wijst andere onderdelen van uw aanvraag af.

Dit kan alleen in overleg met de indicatiesteller.

Aanvullingen en herstelwerk

Het besluit van de zorgverzekeraar valt niet onder de verantwoordelijkheden van de indicerend wijkverpleegkundige.

Indien de zorgverzekeraar besluit uw indicatie niet toe te kennen omdat zij bijvoorbeeld meer informatie nodig hebben of  omdat niet alle stukken volledig zijn aangeleverd, kunt u dit veelal zelf herstellen en of aanvullen. Als er sprake is van het herschrijven of her-indiceren en deze aanpassing duurt langer dan 30 minuten zullen wij meerwerk op uw indicatie in rekening moeten brengen.

Huisbezoek door de Zorgverzekeraar

Het komt voor dat een zorgverzekeraar uw indicatie laat controleren door een onafhankelijke organisatie. Deze organisatie komt dan op huisbezoek en controleert de door de wijkverpleegkundige afgegeven anamnese en indicatie. Zie voor meer informatie hierover het reglement van uw zorgverzekeraar.