Diensten

Wij bieden:

  • Onafhankelijke indicatiestelling Zvw-pgb voor particulieren

  • Ontzorgen van particulieren en instellingen bij een  Wlz aanvraag. ( Wij beschikken over het digitale aanmeldsysteem) 
  • Ontzorgen instellingen door  Zvw - pgb/ machtiging aanvragen over te nemen
  • Ontzorgen instellingen door Wlz aanvragen over te nemen. ( Wij werken met Portero) 
  • Coachen en begeleiden wijkverpleegkundigen bij het indiceren van de Zvw-pgb
  • Geven advies over zorg, zorgsoorten en mogelijkheden binnen het sociale domein