Indicatiestellingen Zorgverzekeringswet ( Zvw)  en Wet langdurige zorg ( Wlz) 

In het leven kan op enig moment de situatie ontstaan dat u niet meer volledig en voldoende voor uzelf  of uw naaste kunt zorgen.  Mogelijk ten gevolge van ouderdom, ziekte, een ongeval of een chronische aandoening. 

U bent nog wel in staat om (mogelijk met hulp en ondersteuning) thuis te blijven wonen en dit is ook uw wens. U wilt de zorg graag thuis ontvangen en zelf uw zorgverlener kiezen.  In dit geval komt u mogelijk in aanmerking voor een Zvw-pgb. 

Indien u nog thuis kunt verblijven, maar wel 24 uur zorg en toezicht nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een Wlz indicatie. 

Wat doen wij?

U kunt met ons contact opnemen om uw Zvw-pgb of een Wlz (pgb)  indicatie te stellen. 

Ook kunt u bij ons terecht over: 

  • Advies over zorg. 
  • Hulp en bemiddeling binnen het sociale domein
  • Hulp, advies en ondersteuning bij de aanvraag WMO en WLZ.
  • Ondersteunen van organisaties  ten aanzien van de indicatiestellingen Zvw-pgb. 

Indicatiestelling ten behoeve van professionele zorgverlening

Het is mogelijk dat u de zorg laat verlenen door een zelfstandige zorgverlener naar eigen keuze, deze zorgverlener mag de indicatie niet zelf schrijven, tenzij deze een contract heeft met de zorgverzekeraar.  Om deze zorg vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. U heeft voor het stellen van de indicatie dan een indicerend wijkverpleegkundige nodig, onafhankelijk van de door u gekozen zorgverlener.

Indicatiestelling ten behoeve van  niet formele zorgverlening

U laat de zorg verlenen door zelfstandige zorgverlener mantelzorger/gezinslid/familielid of andere naaste. In dit geval heeft u ook een indicatie Zvw van een BIG geregistreerde wijkverpleegkundige nodig.  Zij stelt een indicatie op en houdt hierbij rekening met wat er van de mantelzorger redelijkerwijs verwacht mag worden, de overige zorgtaken kan zij indiceren indien u aan de voorwaarden voldoet. Ook voor deze indicatie kunt u bij ons terecht.

(Her) indicatie

De zorgverzekeraar geeft geen indicaties  Zvw meer af voor langer dan 2 jaren. Dit betekent dat er in ieder geval eens per twee jaar een indicatie gesteld moet worden om uw zorg (budget)  te behouden. De basis van de herindicatie is de evaluatie op de doelen in het  lopende zorgplan.

Reactie plaatsen

Reacties

Kerry Onus
5 maanden geleden

*INFO SERVICE EXPIRATION FOR ingriddrost.nl

Attention: Accounts Payable / Domain Owner / Ingrid Drost

Your Domain: www.ingriddrost.nl
Expected Reply before: Jan 24, 2023.

This Notice for: www.ingriddrost.nl will expire on Jan 24, 2023.*For details and to make a payment for ingriddrost.nl services by credit card:

Visit: https://whats-ip.com/?web=ingriddrost.nl


01242023161600091 359 88 41